Illust

มาแปะก่อนนอน

posted on 15 Mar 2013 09:21 by adriaoss in Illust directory Cartoon
 
 
 
 
 
แอบเเวะมาแปะSketch ก่อนนอน
 
ได้แม่นางมาหนึ่งตน สเกตคนจริงจรังครั้งแรกในรอบหลายเดือน 
 
 
 
 
 
โฮกกกกกก แล้วจะฝันดีไหมเนี่ย ฉันจะถูกสูบวิญญาณมั๊ยฮึ = =...
 
 
 
ปล...นี่เรามาเรียนอะไรเนี่ย เรียนอาร์ตหรือเรียน เมเนจเม้น 

edit @ 15 Mar 2013 09:26:30 by Adriasoss